ČESKO-POLSKÉ LEXIKOGRAFICKÉ CENTRUM
CZESKO-POLSKIE CENTRUM LEKSYKOGRAFICZNE

CZ / PL Evropská unie Evropská unie Česká vlajka Polská vlajka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Ratiboř Ratiboř

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR 2007-2013,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
RCZ–RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski fundusz rozwoju regionalnego