Projekt

Projekt česko-polského lexikografického centra vznikl za podpory Evropské Unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Projekt Sekce polské filologie je tříletý a bude probíhat až do roku 2014. Vedoucím partnerem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Sekce polské filologie Katedry slavistiky. Spolupracuje s polským partnerem Panstwowa Wyzsza Szkola Zawosowa v Ratiboři. Celý projekt řídí doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. Jedním z cílů grantového projektu je navazování mezinárodních kontaktů a kulturní a vědecká spolupráce obou partnerů. Výsledkem lexikografického výzkumu má být vydání slovníkových příruček určených pro řešení krizových situací v polsko-českém příhraničí a slovník odborné terminologie z oblasti administrativně-správní EU. Zpracování a podrobnou analýzou lexikografického materiálu se budou zabývat nejen čeští a polští lingvisté, ale ve velké  míře také studenti. Slovníky budou určeny veřejně-správním institucím, jednotkám tzv. integrovaného záchranného systému (záchranná služba, policie a požárníci) a také širší veřejnosti. V rámci projektu se uskuteční také několik konferencí a workshopů v ČR i Polsku.

Jedním z výsledků stále se rozšiřujících polsko-českých kontaktů v příhraničních regionech je potřeba kontrastivního pohledu na oba příbuzné jazyky. Oblast jazyka související s každodenním životem (obchodní výměna, krizové situace, evropská integrace z perspektivy místní administrativy) nebyly do této doby v centru zájmu výzkumu vysokých škol. Tento projekt umožní tuto situaci změnit, a to tím, že polská i česká strana zahájí lexikografický výzkum, jehož cílem bude vydání slovníkových příruček určených ke každodennímu kontaktu, které budou předány k dispozici širokému okruhu uživatelů.

Takto navrhovaný projekt umožní integraci nejen polských a českých lingvistů, odborníků a překladatelů, ale rovněž ve velké míře studentů. Jeho propojení s běžným uživatelem-odběratelem výsledných produktů bude rovněž chápáno jako vykročení vědy mimo tradiční univerzitní rámec.