Historie

Dřívější projekty Sekce polske filologie katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci realizované v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013:

Projekt pro léta 2008–2010:

 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ /

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

 Projekt financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí FF UP pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.