Historia

Wcześniejsze projekty Sekcji Polonistyki katedry slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013:

Projekt 2008–2010:

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ /

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i państwowego budżetu RC przy współfinansowaniu z WF UP pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RC.