Cele

Celem szczegółowym jest stworzenie bazy dla współpracy uczelni wyższych z instytucjami publicznymi poprzez realizację wspólnych konferencji i warsztatów, opracowanie słownictwa fachowego w postaci słowników (czesko-polskiego słownika terminów prawno-administracyjnych UE oraz praktycznego słownika terminów Zintegrowany System Reagowania Kryzysowego w paśmie przygranicznym).

Specyfika projektu wymaga ukierunkowania działań na trzy różne grupy docelowe:

1. pracownicy naukowi i studenci ? aktywny udział w pracach nad opracowaniem słowników i przygotowaniem konferencji.
2. pracownicy lokalnej administracji ? częściowo odbiorcy produktów końcowych,
3. pracownicy Zintegrowany System Reagowania Kryzysowego, którzy będą odbiorcami produktów końcowych.