Aktualności

Prezentacja publikacji Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie

W dniu 29 maja 2014 r. odbędzie się kolokwium naukowe połączone z przedstawieniem publikacji Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie.
Zaproszenie na prezentację publikacji
Program prezentacji publikacji
Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie
Slovník terminologie evropské unie cz-pl;pl-cz 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa w Ołomuńcu

W dniach 24-25 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka”. Konferencję zorganizowała Sekcja Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu w ramach działalności Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego. Po zagajeniu konferencji przez panią doc. PhDr. Ivanę Dobrotovą, Ph.D. nastąpiły obrady plenarne, w których udział wzięli naukowcy z polskich i czeskich uniwersytetów i szkół wyższysz.

Kursy

Działalność Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego