Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne

Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne rozpoczęło swoją działalność konferencją inauguracyjną w dniu 20.4.2012. Konferencja odbyła się w Sekcji Polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Działalność:

Międzynarodowa studencka konferencja naukowa

W dniach 23-24 maja 2013 w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyła się międzynarodowa studencka konferencja naukowa „Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminów zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych)”. Konferencja była organizowana przez polskiego partnera w ramach działalności Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego, międzynarodowego projektu badawczego koordynowanego przez Sekcję Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu.
Zaproszenie
Karta zgłoszenia

O Czesko-Polskim Centrum Leksykograficznym w Sosnowcu

W Sosnowcu w dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyły się warsztaty specjalistyczne „Zanim zaczniesz tłumaczyć ustnie… Ćwiczenia przygotowawcze (Umiejętności kognitywne w praktyce tłumacza. Tłumaczenie a vista)”. Zostały one zorganizowane przez Sekcję Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach grantu IFIT. Przy tej okazji mgr Izabela Szulc oraz mgr Marcin Wągiel zaprezentowali pracownikom i studentom Uniwersytetu Śląskiego koncepcję, cele oraz dotychczasowe osiągnięcia projektu Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne.

 O Czesko-Polskim Centrum Leksykograficznym w Ołomuńcu

W dniu 26 lutego 2013 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego Kraju Ołomunieckiego odbyło się seminarium „Projekty realizowane na terenie czesko-polskiego pogranicza województwa ołomunieckiego oraz przygotowanie przyszłego okresu programowego 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W trakcie seminarium Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. zaprezentowała uczestnikom ogólną ideę oraz cele Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego a także dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

O Czesko-Polskim Centrum Leksykograficznym w Krakowie

W Krakowie 30 listopada 2012 odbyły się warsztaty specjalistyczne „Umiejętności kognitywne w pracy tłumacza. Notacja konsekutywna”. Zostały one zorganizowane przez Sekcję Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie z przedstawicielami krakowskiej slawistyki stanowiło znakomitą okazję do promowania Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego w zagranicznym środowisku akademickim. Prowadzący warsztaty mgr Izabela Szulc oraz mgr Marcin Wągiel przedstawili pracownikom naukowym oraz studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego ogólną koncepcję oraz główne cele projektu, opowiedzieli o postępujących badaniach leksykograficznych a także zaprezentowali strony internetowe Centrum.

Warsztaty „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych na terenach pogranicza”

W ramach działalności Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego w dniu 17 października 2012 na Wydziale Prawniczym Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu odbyły się warsztaty „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych na terenie pogranicza”. Oprócz organizatorów uczestniczyli w nich także przedstawiciele polskiego partnera z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ołomunieccy studenci. Gościem specjalnym warsztatów była pani Dorota Rodriguez-Szurman, pracownik sekcji czeskiej przy Parlamencie Europejskim, która przybliżyła uczestnikom rolę prawników-lingwistów w procesie legislacyjnym PE. Pani Rodriguez-Szurman wzięła ponadto udział w specjalnym spotkaniu ze studentami Sekcji Polonistyki poświęconym tłumaczeniom specjalistycznych tekstów prawniczych oraz prawnych.

O Czesko-Polskim Centrum Leksykograficznym w Ostrawie

W dniu 13 czerwca 2012 w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie polonistów, które w tym roku zostało zorganizowane przez Uniwersytet Ostrawski pod patronatem Konsul Generalnej RP, pani Anny Olszewskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czeskich oraz słowackich środowisk akademickich (poloniści z Brna, Ołomuńca, Pragi oraz Preszowa) a także instytucji kulturalnych (Instytut Polski w Pradze). W trakcie swojego wystąpienia Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. poinformowała zebranych o założeniu Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego, w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła ogólną charakterystykę i cele tegoż projektu a także promowała Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przedstawiciele czeskich oraz słowackich polonistyk zostali również powiadomieni o planowanych warsztatach oraz konferencjach w ramach działalności Centrum.