Aktuality

Publikace vydané v rámci projektu Česko-polské lexikografické centrum (rok vydání 2015)

 

Konference u  polského partnera PWSZ v Raciborzi v květnu 2015

V květnu 2015 uspořádal polský partner konferenci propagující projekt Česko-polské lexikografické centurm. Tato konference měla za cíl rozpropagovat informace o výsledcích projektu a předat je pozvaným zástupcům veřejných institucí.

Konference se zúčastnili zástupci vedoucího partnera, statutární zástupci PWSZ, Městského informačního centra, Městske knihovny, zástupci organizovaných záchranných složek a především studenti různých oborů PWSZ . Polský projektový partner prezentoval historii a poslání projektu a akcentoval jeho výsledky.

Uvedení publikace Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie

Dne 29. května 2014 se uskutečnilo v rámci odborného kolokvia představení publikace Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie.

Pozvánka na představení publikace
Program představení publikace
Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie
Slovník terminologie evropské unie cz-pl;pl-cz

Mezinárodní vědecká konference v Olomouci

Ve dnech 24. – 25. října 2013 se konala mezinárodní vědecká konference „Srovnávací aspekt lexikologie: teorie a praxe”, které se zúčastnili vědci z polských a českých univerzit a vysokých škol.

Kurzy

Aktivity Česko-polského lexikografického centra