Mezinárodní vědecká konference v Olomouci

Ve dnech 24. – 25. října 2013 se konala mezinárodní vědecká konference „Srovnávací aspekt lexikologie: teorie a praxe”. Konferenci  pořádala Sekce polonistiky Univerzity Palackého v Olomouci v rámci aktivit Česko-polského lexikografického centra. Po slavnostním zahájení konference vedoucí projektu doc. PhDr. Ivanou Dobrotovou, Ph.D. následovalo plenární zasedání. Své příspěvky přednesli vědci z polských a českých univerzit a vysokých škol.

Program konference

Mezinárodní vědecká konference v Olomouci