Międzynarodowa konferencja naukowa w Ołomuńcu

W dniach 24-25 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka”. Konferencję zorganizowała Sekcja Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu w ramach działalności Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego. Po zagajeniu konferencji przez panią doc. PhDr. Ivanę Dobrotovą, Ph.D. nastąpiły obrady plenarne, w których udział wzięli naukowcy z polskich i czeskich uniwersytetów i szkół wyższysz.

Program konferencji

Mezinárodní vědecká konference v Olomouci